Bilrutor & Solfilm

Bilrutor

På dagens bilar är vindrutan en viktig säkerhetsdetalj. Vid krock håller den upp taket och passagerarairbagen tar stöd mot vindrutan när den utlöses. Därför är det viktigt att vindrutor och övriga rutor på bilen blir fackmässigt monterade. Därmed är det viktigt att man väljer ett auktoriserat bilglasmästeri vid byte av bilrutor. Vi är ett auktoriserat bilglasmästeri och arbetar med mottot att kunden ska få sin bilruta bytt eller lagad så fort som möjligt. Kunden får även hjälp med skadeanmälan angående bilrutan. Stöldmärkning av bilrutor utförs också.

Film

Vi sätter film på bilar och fastigheter. Film kan användas i många olika miljöer: för säkerhet, insynsskydd och avskärmning. Säkerhetsfilm sätts ofta upp för att försvåra inbrottet och fungerar som ett splitterskydd. Insynsskyddet förhindrar helt enkelt insyn men släpper in ljus. Solfilm används för att reducera UV-ljus och skärma av solljuset.